Daily Archives: gener 2, 2013

Satèlits controlen els conreus

Agroinformación.es, 31-12-2012. Espanya controla amb satèlits el frau de les ajudes agràries europees. Els satèlits NOOA i MODIS fan un seguiment anual dels herbacis de secà.A més a més el govern utilitza els satèlits per vigilar les sequera i lluitar contra el canvi climàtic i per a la realització digitalitzada del mapa de cultius i aprofitament d’Espanya a escala 1.50.000 (ja fet) i 1.25.000 (en procés) . Fins ara també s’utilitza per fer prediccions de collites i per definir zones de desertització i per mesurar les necessitats d’aigua dels conreus i contribuir al seu estalvi. També Enesa, l’entitat estatal d’assegurances agràries també usa imatges satèlits per avaluar danys de les collites i FEGA també per actualitzar el SIGPAC. Més sobre la noticia aqui