Monthly Archives: Març 2013

“Europa 2020 també serà rural”

Agrodigital.com, 27-3-2013. 12 organitzacions europees, entre les que hi ha la Red Estatal de Desarrollo Rural, han fet un manifest Europa 2020 també serà rural per reivindicar el paper dels actors locals en el disseny de Europa del futur i implicar la seva participació estratègica. El document destacar que les zones rurals i especialment les periurbanes tenen un paper clau perquè generen riquesa, ocupació i valor afegit i, al mateix temps, contribueixen a la reducció de la congestió urbana. Llegir més.

 

 

Anuncis

Proyecte LIFE+ AgriClimateChange

Agriclimatechange.eu/28-3-2013. El projecte LIFE+ AgriClimateChange preten mitigar el canvi climàtic que té el sector agrari. Per això ha creat una plataforma informàtica perquè s’implementi en les explotacions agràries de quatre països de la UE amb la finalitat de desenvolupar pràctiques agràries sostenibles. Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents de les explotacions agràries i al mateix temps adaptar-se als nous escenaris que pressuposa el canvi climàtic per potenciar la rendibilitat econòmica i social de les explotacions és l’objectiu principal d’aquest pojecte LIFE+. Entreu al seu web

Informe: “Una oportunitat de creixement: Mesurant les inversions en l’agricultura a l’Àfrica”

one.org/international/blog/26-3-2013. El blog de Helen Hector explica que ha aparegut un informe titulat “Una oportunitat de creixement: Mesura de les inversions en l’agricultura a l’Àfrica” que posa de relleu que fa una dècada a través de la Declaració de Maputo el juliol de 2003 en la cimera de la Unió Africana es va comprometre a destinar el 10% dels seus pressupostos nacionals a l’agricultura i a aconseguir el 6% del creixement agrícola anual.  El 2009 i donat el context de pujada de preus dels aliments el G8 es va comprometre a donar suport a l’agricultura sostenible amb 22 mil milions de dòlars en tres anys. Hector assenyala que només són grans promeses. Llegiu l’informe i mireu la infografia adjunta: val la pena!

 

Concurs: Innovació i creativitat per l’alimentació del futur

Futureoffood.ox.ac.uk, 26-3-2013. Thought-food-challenge, moviment dedicat a la lluita pel buscar solucions a l’alimentació del món proposa un concurs per estudiants universitaris de totes les àrees d’estudi per aprendre més sobre els desafiaments que envolten la seguretat alimentària. El concurs es basa en desenvolupar idees noves i per tant en expressar la creativitat i la innovació al voltant de l’alimentació del futur pensant amb obtenir la producció d’aliments per a 9 mil milions de persones l’any 2050. Registra’t  ja! tens temps fins el 1 d’abril. Més aquí

Unió de Pagesos valora positivament els acords sobre la PAC

Agrodigital, 21-3-2013. El sindicat agrari més representatiu a Catalunya, la Unió de Pagesos considera que els acords presos per la reforma de la PAC són positius perquè avancen en la direcció de més flexibilitat que vol dir més legitimació social per aquesta política. UP valora bé els pactes acordats per flexibilitzar el greening així com la introducció de l’ajut addicional sobre les primeres 50 hectàrees que significa potenciar les petites i mitjanes explotacions agràries de Catalunya així com la seva ocupació. Més aquí

 

Llibre Blanc de la Nutrició

Agordigital 22-3-2013. La Fundació Española de la Nutrición acaba de publicar el Llibre blanc de la Nutrició, és a dir, un estat de la qüestió i un conjunt de recomanacions a través de 65 capítols i més de 100 autors. El Llibre és fruit del conveni entre la Fundació i l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentaria i Nutrició, ASEAN i suposa el primer full de ruta que té com a objectiu millorar la nutrició. Més aquí.

Catalunya ha de negociar els criteris d’aplicació dels acords de la PAC

Ruralcat,22-3-2013. Agricultura de la Generalitat de Catalunya valora positivament l’acord polític de la nova reforma de la PAC. El conseller Pelegrí afirma que la proposta actual recull objectius plantejats per Catalunya: tarifa de convergència, flexibilització del grenning, pagaments acoblats, per exemple. El problema diu el conseller rau en saber com s’aplicarien i això cal resoldre-ho aviat a Madrid per definir criteris d’aplicació. La noticia desglossa fil per randa els principals acords: Important!. Més aquí