Monthly Archives: Octubre 2013

Quin són els perceptors de les ajudes de la PAC?

EfeAgro, 24-10-2013. La Comissió Europea havia publicat la seva pròpia llista dels perceptors de les ajudes de la PAC per excloure’n (com ara, camps de golf o aeroports, s’insisteix) però donava llibertat a cada estat membre a definir i aplicar les consideracions que creguin oportunes. Fins i tot alguna organització agrària havia suggerit que només es permetés rebre ajudes europees de la PAC als donats d’alta a al seguretat social agrària, encara que eren conscients que un elevat percentatge dels perceptors actuals quedarien fora i explotacions agràries actives tenen titulars que cotitzen no pas en l’agricultura. Segons diu el ministeri la recerca de consens en el concepte d’agricultor actiu s’encamina a considerar més convenient que els actius també tinguin ingressos agraris. Per llegir més aquí.

Anuncis

Pot l’agricultura ecològica alimentar el món?

El País, 30-maig. 2013. Montse Escutia, enginyera agrònoma especialitzada en agricultura ecològica enceta el debat a través d’un blog alterconsumismo del diari el País. Segons Escutia la resposta no és senzilla perquè els estudis científics no ho clarifiquen. Per tot plegat planteja la pregunta al revés: pot l’agricultura convencional alimenta el món? i la resposta segons Escutia és clara: no perquè el problema de la fam al món no és agronòmic, és polític i econòmic i mentre no es trenqui amb aquesta tendència cap tipus d’agricultura podrà alimentar el món. Escutia també entre al detall amb el tipus d’aliments així com amb les tècniques per a produir-los. Article molt interessant!. Llegir aquí.

 

Farming in the United Kingdom

farmingfutures.org.uk, 20-10-2013. Farming Futures té com a objectiu una agricultura rendible i sostenible on la innovació i la recerca siguin la clau per crear l’acció contra el canvi climàtic. Farming Futures ha penjat a la seva pàgina una infografia del sector agrari d’UK que resumeix de manera sintètica els fets i les xifres del sector. Dades com el volum de bestiar, els costos de lloguer de les terres o l’ocupació ofereixen un retrat interessant, dinàmic i molt divulgatiu del panorama de l’agricultura del Regne Unit.  Entrar aquí.

 

Arc2020: Guia de la PAC i del desenvolupament rural

arc2020.eu, setembre 2013.  Arc2020, la plataforma creada el 2010 donar força al debat entorn de la PAC acaba de publicar la Guia pràctica per a l’aplicació de les mesures clau per una PAC cada vegada més verda, més justa i més intelignet a escala nacional/regional”. Arc2020 la recomana com a conjunt d’eines que expliquen el que queda per fer en la darrera reforma de la PAC. També proporciona una visió general de les principals mesures per l’aplicació de la PAC i pel desplegament de campanyes de promoció i divulgació de la PAC a diferents escales geogràfiques. Descarregueu el document aquí.

 

La CE reajusta les ajudes directes de la PAC

Europapress 22-10-2013. La CE ha anunciat que rebaixarà el percentatge d’ajustament de les ajudes directes de la PAC en les sol.licituds de 2013 que es faran efectives l’any vinent. El motiu, segons explica el Magrama,  és l’aplicació del mecanisme de disciplina financera. Segons la Comissió es revisa a la baixa les necessitats pels pagaments del primer pilar de la PAC en 902,9 milions d’euros. A l’estat espanyol, l’impacte d’aquest ajustament serà de l’1%. El ministeri d’Agricultura afirma que la implementació afectarà al 44% dels beneficiaris que perceben ajuts per sobre de 2.000 euros. Més aquí.

 

OCDE: Avaluació de les polítiques agràries de 47 països

oecd-ilibrary.org, 21-10-2013. L’OCDE avalua les polítiques agràries dels països de la seva organització i de les economies emergents en l’informe Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Analitza 47 països que representen el 80% del valor agregat agrícola global encara que amb moltes diferències entre ells. L’estudi es circumscriu només a les opcions de polítiques i al recolzament que donen als seus agricultors. Entre les conclusions més destacades s’ha de subratllar que el recolzament als agricultors ha augmentat i representa una sisena part dels ingressos agrícoles bruts. També que el recolzament en la UE està separat de la producció de manera que reclamen un canvi d’orientació cap a objectius específics que abordin les deficiències. I per últim que les qüestions ambientals són una prioritat menor dins les polítiques de recolzament. Per llegir el resum aquí.

 

 

Per garantir una agricultura de regadiu

ContextoGanadero.com, 21-10-2013. La federació Nacional de Regants, fa una crida al sector agrícola mundial per demanar que s’executi una gestió eficient dels recursos hídrics. Segons aquesta associació només l’ús de les energies renovables i la tecnologia poden garantir l’agricultura de reg després del 2035. La Federació reclama continuar amb la substitució dels mecanismes de reg convencionals per donar pas a sistemes d’aspersió i goteig que ja han sigut estalviadors d’aigua per ús agrari. Segons càlculs publicats per aquesta entitat en els propers 20 anys la producció agrària haurà d’incrementar un 40% per satisfer la demanda alimentària. Llegir aquí.