450 kgrs més de llet (si és vedella)

Agrodigital, 17-2-2014. Segons un estudi de les universitats de Harvard i Kansas sobre lactacions de vaques lleteres durant el període  de 1995-1999 a 1,5 milions de vaques lleteres als Estats Units, el sexe després del primer part de les vaques és determinant per la producció de llet encara que no per la qualitat. Els investigadors varen quantificar que si del primer part surt una vedella, durant la vida útil de la vaca, aquesta, proporcionarà 450 kgrs més de llet. Per altra banda, també conclouen que la qualitat de la llet (matèria grassa i proteïnes) és idèntica. Llegir la noticia aquí.

 

P. Basc: Estatut de persones joves agricultores

agrodigital, 17-2-2014. El govern basc acaba d’aprovar l’Estatut de persones joves agricultores. Amb aquest document normatiu preten frenar l’envelliment de l’activitat agrària i del món rural i donar instruments als joves perquè iniciïn l’activitat tant en l’agricultura com en l’espai rural. L’objectiu de la norma és acabar amb les estadístiques actuals (només el 5% dels ocupats tenen menys de 40 anys) i treure els obstacles per engegar una feina relacionada amb el món rural: accés a la terra, pla de millora, formació i titularitat. Aplaudim l’excel.lent noticia. Es pot llegir aquí.

Premi “Farming by Satellite”

editorialagricola.com, 18-2-2014. Joves agricultors d’Europa i d’Àfrica poden inscriure’s fins el 28 de febrer a “Farming by satellite”. Fins el 28 de febrer es possible concursar i competir per premis de fins a 13.000 euros per millorar l’ús de la tecnologia de navegació per satèl·lit en l’agricultura per tal de millorar la producció i reduir l’impacte ambiental. Els participants hauran de registrar-se a la web www.farmingbysatellite.eu  i els seleccionats hauran de presentar les seves idees a Praga el proper mes de juny. De moment 11 paisos s¡han registrat al premi iniciatiba de l’Agència Europea de GNSS.

 

La “retallada de la modulació” afectarà a tothom

upa.es, 17-2-2014. UPA acusa al ministeri d’agricultura d’enganyar als agricultors i de retallar al 97% dels perceptors mentre s’augmenta a un 3% dels que cobren més de 37.000 euros l’any d’ajudes directes. Segons els càlculs d’UPA aquest any i haurà una retallada dels ajuts directes de 425 milions d’euros respecte al període anterior. Durant la campanya passada i les anteriors, els perceptors de menys de 5.000 euros l’any quedaven exempts de la retallada per la modulació; ara aquesta retallada s’aplicarà a tothom (menys als perceptors de més de 37.000 euros). Llegir la noticia aquí

Informe del PE sobre les petites explotacions agrícoles

Chil.org, 5-1-2014. El Parlament Europeu amb el vist i plau de la Comissió ha publicat l’Informe sobre les petites explotacions agrícoles el ponent del qual és Czesław Adam Siekiersk. És un document curt de 18 pàgines on hi ha una proposta, una exposició dels motius i la votació del Parlament Europeu. En realitat és una proposta de resolució que té un interès especial en vetllar pel futur d’aquest conjunt d’explotacions agràries que signifiquen prop de la meitat de les existents a Europa i que conformen el teixit agroalimentari de molts espais rurals, base de l’ocupació, l’economia, l’alimentació. Les explotacions agràries petites conformen la base per evitar el despoblament de bona part de la ruralitat i atrauen, en pocs casos, i al mateix temps mantenen, en la majoria, i generen oportunitats de negoci i de futur al seu voltant. Es pot llegir el document a partir d’aquest link aquí.

 

El valor social, econòmic i ambiental de la productivitat agrícola a la UE

hffa, 2013.  Humboldt Forum For Food and Agriculture, HFFA ha penjat a la seva web (www.fhffa.info) Working Paper 03/2013 amb el títol “El valor social, econòmic i ambiental de la productivitat agrícola de la UE. HFFA és una plataforma de pensament internacional que representa una comunitat d’experts procedents de l’acadèmia, de la indústria i de la societat civil que desenvolupa estratègies sostenibles per fer front als canvis de l’agricultura i l’alimentació mundial. Els autors d’aques treball, S Noleppa, H. Von Witake i M Cartsburg (Agripol i Universitat Humboldt de Berlin) han estudiat els impactes de la productivitat agrícola en els mercats, la seguretat alimentària, els ingressos, l’ocupació rural, l’ús dels recursos, la protecció del clima i la biodiversitat. Amb totes aquestes temàtiques sobre la taula arriben a la conclusió que l’agricultura productiva de la UE és clau per la seguretat alimentària mundial. Per despenjar-se el document aquí.

 

IU vol un debat sobre el repartiment intern de les ajudes

Europapress.es, 27-1-2014. Izquierda Unida-LV-CA, de la mà d’Antonio Maillo, exigeix un nou repartiment dels fonts de la PAC. Explica que s’ha creat una iniciativa institucional per consensuar amb les organitzacions agràries amb l’objectiu que el Minsiteri d’Agricultura s’impliqui en una nova distribució de les ajudes que tingui en compte el nombre d’afilitats agrícoles així com d’altres elements de caire sectorial. Segons Maillo, el departament del ministre Arias Cañete ha sigut injust amb el tractament de les ajudes a Andalusia i per això IU vol elaborar una proposta programàtica per a les eleccions al Parlament europeu pel proper mes de maig. Llegiu aquí.

La PAC obra la porta als “Agricultors de sofà”

Heraldo.es, 14-1-2014. Aragó es troba desemparada amb la nova PAC. El sector continua perdent explotacions agràries tot i la importància de mantenir l’ocupació en l’espai rural per garantir el context medioambiental i l’aportació alimentària. Aquí, la ramaderia extensiva és la gran oblidada de la reforma de la PAC acabada de tancar, ja que no es cobra pels caps de bestiar sinó per les terres de pastura i els que s’aprofiten d’aquesta picaresca són els “agricultors de sofà”. Per llegir la noticia aquí.

 

L’agricultura més assistida del món

momagri.org, 2-2-2014. “Sense ajuda pública no pot haver-hi agricultura/agricultors” és el títol de l’article de Matthieu Freulon i Frédéric Hénin publicat a la revista Terre-net. Posa sobre la taula la qüestió tant debatuda de les ajudes a l’agricultura i per això descriu amb cura el cas de Japó com a paradigma entre la demanda de terra, la pressió i la competència dels usos i la necessitat de comprar el 60% dels aliments fora. La descripció propera a casos com Noruega o Suïssa que segons l’OCDE són els països que dediquen més pressupost públic a recolzar la pagesia. Llegir aquí.

“Reforçar l’agricultura francesa”

paris.apca.chambagri.fr, febrer 2012. Les Cambres d’agricultura de França varen elaborar i presentar el febrer de 2012 un document a tenir en compte: “PAC 2014-2020, reforçar l’agricultura francesa”. Un pdf coordinat per Thierry Fellmann i Aurélie Trouiller que mereix una lectura acurada. El document de lectura fàcil per les gràfiques, mapes i taules que l’acompanyen i l’ilustren, presenta un conjunt de reflexions a propòsit de la PAC que ara finalitza i al mateix temps, en cada temàtica, insisteix en definir (encara que sense color donada la fragilitat del contingut oficiòs) l’evolució i les perspectives. Les diferents part de la publicació digital tracta cadascun dels tòpics de la política agrària; objectius, mercats, ajudes directes, noves incorporacions conceptes i perspectives de futur, desenvolupament rural i acaba en una relació de les propostes legislatives sobre la nova PAC. Bon document per repassar aquí.