Tag Archives: estadístiques

Informe 2012 de les ajudes directes als agricultors

Agrodigital, 24-2-2014. La Comissió Europea acaba de publicar el darrer informe sobre els pagaments de les ajudes directes de la PAC de l’any 2012. Aquest darrer document posa de nou sobre la taula les diferències i greuges entre la distribució dels ajuts. Primer subratlla que el muntant va disminuir entre 2011 i 2012 mentre que les percepcions individuals varen augmentar sobretot en els països recent incorporats a la UE. L’informe remarca però el que ja es constata any darrer any i és la considerable variació entre perceptors i països. Per exemple el 80% dels beneficiaris reben el 17% del muntant de les ajudes o per exemple que el 75% dels perceptors no arriben a 5000 euros a Espanya, Portugal i Itàlia. Per llegir l’informe aquí.

Simulació 2019: Guanyadors i perdedors dels ajuts directes de la PAC a França

terre-net.fr, 19-11-2013. Vincent Chatellier economista INRA ha presentat a l’Academia d’Agricultura de França un primer estudi de com serà la distribució de les ajudes del primer pilar de la PAC al 2019 a França. Demostra, com s’esperava, un equilibri entre el nord i el sud i les zones més intenses i més extenses. Així els agricultors de la Picardia i per la convergència del 2019 disminuiran en 80 € l’hectàrea de SAU. En el sentit contrari, les pastures i zones de muntanya dominant obtenen beneficis pel bestiar i la convergència planteja augments de fins a 88€ per ha. Més informació i gràfics dels resultats d’aquesta simulació es poden despenjar aquí. Imprescindible!

Estadístiques MAGRAMA

magrama.gob.es, 19-11-2013. Amb el títol 180 Datos de MAGRAMA el ministeri d’Agricultura ofereix estadístiques múltiples: des de dades generals a dades específiques de l’agricultura, l’alimentació, la ramaderia, la pesca i el medi ambient dels darrers tres anys: 2010-2011 i 2012. La pàgina no és interactiva, és a dir, no permet cap link ni cap interrelació amb d’altres informacions numèriques d’aquest mateix sector ni tampoc cap més desglossat territorial que el de l’escala de l’estat espanyol. Dades numèriques difícilment interpretables sobretot perquè asseguren tendències de comportament contraries a les europees. Per mirar-ho més d’aprop aquí.

Agricultura submergida

lainformación, 19-11-2013. Segons l’estudi de Comissions Obreres, i basat en dades oficials, les xifres més altes d’economia submergida es troben en els cítrics de València, seguit del treball en negre al camp a Múrcia. Les conclusions de l’anàlisi apunten que com més curta i més intensiva és la campanya més economia submergida genera. La Seguretat Social ja ha explicat que durant el primer semestre d’aquest any s’han deixat de declarar 13,7 milions de jornades agràries i segons l’estudi no hi ha circumstàncies agràries que ho justifiquin ja que hi ha hagut més producció. El secretari de la Federació Agroalimentari de CCOO ha assegurat a la Comissió d’Agricultura del Congrés que les dades d’economia submergida en l’agricultura són elevades. Més aquí.

Estructura de les explotacions agràries de la UE

Agrodigital, 25-11-2013. Acaba de sortir el nou breu d’estadístiques d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Unió Europea. Aquest darrer informe subratlla que la superfície mitjana per explotació ha crescut un 3,8% i que la producció segueix augmentant un 5,2% l’any. També remarca algunes dades per tenir en compte i subratllar com ara : 12 milions d’explotacions agràries, 172 milions d’hectàrees conreades i 25 milions de persones que es dediquen a l’activitat agrària. Link per consultar

Farming in the United Kingdom

farmingfutures.org.uk, 20-10-2013. Farming Futures té com a objectiu una agricultura rendible i sostenible on la innovació i la recerca siguin la clau per crear l’acció contra el canvi climàtic. Farming Futures ha penjat a la seva pàgina una infografia del sector agrari d’UK que resumeix de manera sintètica els fets i les xifres del sector. Dades com el volum de bestiar, els costos de lloguer de les terres o l’ocupació ofereixen un retrat interessant, dinàmic i molt divulgatiu del panorama de l’agricultura del Regne Unit.  Entrar aquí.

 

Del camp al mercat: el valor de l’agricultura de proximitat

El Pais, 3-9-2013. L’exposició en el Palau Robert de Barcelona i fins el dia 15 de setembre proposa reivindicar el valor de l’agricultura de proximitat. Amb el títol: Del camp al mercat: el valor de l’agricultura de proximitat, es preten que l’espectador participi activament primer fent-se una idea de les estratègies globals de la compres locals i segon participant d’aquestes. En aquest mateix sentit vol alliçonar al lector sobre la necessitat de disposar de sòl per alimentar a la població i de la poca disposició d’aquest sòl a l’agricultura (la superfície considerada necessària per per persona per aconseguir una alimentació vegetal és de 0,57 hectàrees (5.700 m2) any la petjada alimentaria espanyola és de 1,45) ha la qual cosa posa en evidència el deteriorament ecològic. Segons algunes dades de Catalunya a Mercabarna només el 8% dels productes que es venen provenen de la provincia de Barcelona (hortalisses majorment) i en el conjunt metropolità només es produeix anualment l’11% de les hortalisses que es consumeixen; la resta s’importa o bé d’Espanya o bé de fora.  Més aquí.

 

Publicació UE: Una associació entre Europa i els agricultors

bessana.es, 23-8-2013. La UE i dins de la sèrie que explica la activitat de la UE en els diferents àmbits polítics, les raons per les quals s’intervé i els resultats obtinguts “Comprendre les polítiques de la Unió Europea” acaba de publicar “Una associació entre Europa i els agricultors” que porta per títol Política agrícola común de la UE: por nuestros alimentos, nuestro paisaje y nuestro medio ambiente. La versió en pdf aquí.

 

Aragó: el 40% dels perceptors d’ajudes de la PAC estan jubilats

Diario del Campo, 23-8-2013. El sindicat agrari UAGA d’Aragó apunta una realitat coneguda: l’envelliment del camp. I ho fa a partir de les dades de la PAC anunciant que, en un futur proper, la meitat dels perceptors d’ajudes de la PAC de la comunitat d’Aragó estaran jubilats (ara ja ho estan els 38,04%). Mentrestant afirma que només el 17% dels joves (menors de 44 anys) reben subsidis agraris europeus. Tot plegat ho contextualitza en un moment clau pel futur de les negociacions de la propera PAC i en el que, segons el secretari provincial d’UAGA d’Osca David Solano, les organitzacions agràries queden fora de les reunions d’alt nivell que s’iniciaran el setembre. Llegir aquí.

L’agricultura crea ocupació

Expansión.es, 19-8-2013. Dels 40 sectors que resisteixen millor la crisi s’hi compte l’agricultura perquè només ha enregistrat una pèrdua del 7% d’ocupats des del 2008 i ha tancat el primer semestre d’aquest any amb la creació de 37.500 llocs de treball quasi en tots els subsectors. Tot i això hi ha experts que adverteixen que la recuperació no necessàriament ha d’anar associada a la creació d’ocupació l’EPA indica el contrari. L’hostaleria i els serveis relacionats amb el turisme són naturalment els sectors econòmics que presenten també bons resultats encara que es temen estacionals. Més aquí.