Tag Archives: futur

El final de les quotes lleteres divideixen la UE

lainformación.com, 17-2-2014. Els països membres de la UE estan dividits per les mesures a emprendre per afrontar les possibles crisis davant la supressió de les quotes lleteres l’abril de 2015. La Comissió ha facilitat un qüestionari als estats perquè opinessin sobre si eren suficients les disposicions de la PAC o si calien mesures addicionals per combatre les possibles crisis de mercat. Dinamarca, Alemanya, Suècia, Holanda i Regne Unit han defensat que no calen més instruments per fer front a les crisi. Per altra banda, Espanya, França, Itàlia i Eslovàquia juntament amb Croàcia i Lituània demanen mesures per poder-se anticipar i reaccionat. Llegiu aquí la noticia.

 

Banc de terres, solució pels terrenys abandonats a València

Valenciaplaza.es, 9-10-2013. La pressió immobiliària de la dècada passada va convertir nombrosos terrenys rústics a la comunitat de València (i d’arreu) en objecte de la construcció. Promotors i propietaris comptaven en multiplicar beneficis per aquella terra que avui està abandonada. La bombolla immobiliària va frenar projectes i empreses. La crisi i l’atur obliguen a tornar a posar la il.lusió a l’activitat agrària que masses vegades sembla la única alternativa. Una altra vegada el camp és el valor refugi encara que el terreny cultivable estigui sense treballar. En aquest context la Generalitat valenciana s’ha plantejat la creació d’un banc de terres i volen plantejar la idea a les organitzacions agràries i dissenyar un model. Llegir la noticia aquí.

Llei del sòl agrari a Catalunya!

Finanzas.com, 2-7-2013. El govern català dóna llum verda a la llei de protecció dels espais agraris amb l’objectiu d’incrementar la capacitat agroalimentària de Catalunya. D’aquesta manera un milió d’hectàrees podran ser considerades com a terra de cultiu i per tant protegides de les pressions externes. Una de les intencions del govern és frenar la pèrdua de sòl agrari i fomentar la productivitat de la terra. La finalitat és desenvolupar accions per frenar l’impacte de les infraestructures en els àmbits agraris i garantir l’existència de sòl agrícola suficient i de qualitat. La noticia aquí.

 

DVD: 10 exemples de l’agricultura del futur

http://www.farmersguardian.com, 13-1-2013. Un DVD que inclou 10 casos reals històries d’èxits de joves universitaris preten donar suport al Pla de Desenvolupament Rural de Gal.les  i “inspirar a la nova generació a posar el menjar gal.lès a l’escenari internacional. Un carnisser, un agricultor, un veterinari, un expert en la cria, un gerent de laboratori d’aliment, un exportador, un gerent d’industria ramadera, … són alguns dels retrats que serveixen per il.lustrar el document en video. Es va presentar ahir i es pot llegir aqui