Monthly Archives: Abril 2013

Guíes d’adaptació al canvi climàtic pels programes de Cohesió i la PAC

Mercadosdemedioambiente.com, 29-4-2013. La Comissió Europea ha publicat dos documents que han de ser útils per a la orientació tècnica per  a la protecció contra el canvi climàtic de la política de cohesió europea i la PAC. L’objectiu de’aquestes guies és donar suport a les autoritats públiques i a altres parts interessades a examinar els impactes esperats del canvi climàtic i per a prendre mesures actives per a reduir els riscos. La seva elaboració és el resultat d’un treball liderat per l’IEEP amb col·laboració amb partners que identifiquen impactes i distintes formes d’adaptació així com la seva implementació. Més informació aquí

 

Nou debat monogràfic d’agricultura al Parlament català

premsa.gencat.cat, 24-4-2013. El conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Josep M Pelegrí vol impulsar un debat monogràfic sobre el sector agroalimentari català a la cambra catalana. Segons Pelegrí vol potenciar el sector agrari i alimentari i revisar els acords que es varen prendre en l’anterior que es va celebrar l’abril del 2010 per tal d’adaptar-los a la realitat actual. Tot plegat és el resultat d’una interpel·lació presentada per ERC sobre la situació i perspectives del sector agrari català.  El govern afirma que es tracta d’un sector d’una estratègia vital clau per l’economia catalana. Es recorda que l’anterior debat (amb un espai de 8 anys sense posar aquesta temàtica sobre la taula) es van prendre mesures que encara estan per desenvolupar. Més aquí.

La Política Agrària Comú segons el Magrama

Magrama.gob.es. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient presenta una nova pàgina web dins el seu portal http://www.magrama.gob.es/es/politica-agraria-comun/default.aspx  Aquesta pàgina està dedicada integrament a la Política Agrària Comunitària. Informa sobre l’evolució de la PAC, de cada reforma, dels objectius, dels instruments així com del seu desenvolupament. La mateixa pàgina permet linkar amb informació clau de la PAC: ajudes directes del FEGA, 50 anys de la PAC, Comissió Europea i de les institucions amb representació dins el Govern espanyol. La història, el cronograma i la postura espanyola donen forma a la resta de la informació.

Copa-Cogeca presenta les prioritats per la reforma de la PAC

Copa-Cogeca, 26-4-2013. L’entitat europea més representativa des del món cooperatiu presenta les seves prioritats principals davant les imminents negociacions a tres bandes de la nova reforma de la PAC 2014-2020. El seu secretari Pekka Pesonen reafirma la necessitat d’arribar a un acord consensuat i insisteix que el paper clau recau de les organitzacions de productors, col.lectius i cooperatives en tant que puguin ajudar als agricultors a obtenir millors preus pels seus productes (de la mateixa manera que es contribueix a regular el mercat i a reduir l’extrema volatilitat). Més aquí.

 

Les xifres de la PAC també expliquen l’envelliment del camp

Diario de León, 21-4-20134.  Les xifres del Fega de Castella-Lleó constaten que el 33% dels beneficiaris de les ajudes directes de la PAC de Castella-Lleó té més de 65 anys per contra els menors de 35 anys només representen el 4% dels perceptors de la PAC i el volum percebut representat l’equivalent al 6% del total. Segon un informe del Fega dels 81.260 agricultors que reben ajudes de la PAC, més del 33% que varen rebre el 18% del volum tenien estaven en edat de jubilar-se. Mentrestant els pagesos de menys de 35 anys és un col.lectiu que només aglutina el 6% del volum total de les ajudes. Més aquí.

 

Fer cultura de “lo local” en l’alimentació

Agrodigital, 19-4-2013. L’Observatorio del Precio de los Alimentos del Ministerio de Agricultura del Govern espanyol ha ampliat les seves funcions d’anàlisi en qüestions molt lligades a la cultura dels productes i dels procesos locals i el reconeixement pels circuits curts de comercialització dels aliments. L’objectiu és el de millorar el coneixement i la difusió dels productes així com consolidar la “cultura de lo local” que està molt desenvolupada en d’altres països. A més a més de finalitats com el foment de les xarxes de productes i consumidors i la rendibilitat d’aquestes operacions amb pocs intermediaris. Més informació aquí.

 

 

 

Mesures transitòries per la PAC 2014

Agrodigital, 19-4-2013. Com que la nova  reforma de la PAC tot indica que no s’aprovarà fins a finals de juny i que els reglaments per al seu desplegament no seran definitius fins el tercer trimestre d’aquest any i per tant, els països membres no podran tenir desenvolupats els documents propis per la seva posta en marxa de la PAC pel 2014, la CE ha presentat una proposta de mesures transitòries per la PAC del 2014. Entre algunes de les propostes el Pagament Únic serà vigent per l’any vinent mentre que el greening no s’aplicarà fins el 2015. Per la seva banda, el desenvolupament rural i donat que té format plurianual caldrà trobar l’encaix entre els dos períodes. L’interès de la CE és d’ implementar al màxim la filosofia de fons de la nova reforma és a dir simplificar la política, farà més justa i més ben distribuïda. Més informació aquí.

El PE exigeix més controls en la carn de boví i sancions exemplars

Agronegocios, 16-4-2013. La CE explica que menys del 5% dels tests realitzats als aliments processats han donat positiu en carn de cavall i que França i Grècia són els que té pitjor nota en els examens efectuats. Aquestes anàlisis són el resultat del compromís que va adquirir el comissari europeu de Salut i Consum al Parlament. Aquesta màxima institució va mostrar la seva indignació davant dels resultats i va demanar aprofundir les anàlisis per garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels aliments i la salut a tots els consumidors i al mateix temps aplicar les sancions pertinents. Més aquí

 

 

Arias Cañete negociarà la nova PAC amb les comunitats a l’estiu

Expansión, 15-4-2013. El ministre d’Agricultura espanyol preveu que Europa  aprovi la nova PAC al juliol i a partir de llavors el ministeri començarà a negociar amb els comunitats autònomes segons si la normativa que s’hagi d’aplicar sigui d’àmbit nacional o a la carta per les diferents regions. Segons el ministre fins el mes d’agost o el setembre no es tindran els documents legals per prendre decisions i emprendre les negociacions.  Arias confia que durant les negociacions s’aconsegueixi una millora del règim de preu d’entrada pel sector de les fruites i les hortalisses i una major extensió pel paquet lacti que facin referència a les relacions contractuals així com també una pròrroga fins el 202 de la quota de sucre i fins el 2030 del sistema de drets de plantació de vinyes. Més aquí

 

Les comunitats autònomes demanen millores en la reforma de la PAC

Expansión, 15-4-2013. Els consellers d’agricultura i el ministre d’Agricultura s’han reunit avui i les comunitats autònomes han aprofitat per demanar millores per la ramaderia, les ajudes directes i el desenvolupament rural en les negociacions de la reforma de la PAC. L’objectiu de la reunió ha estat preparar el proper Consell de Ministres de la UE que es celebrarà el proper dilluns dia 22 a Luxemburg i que tractarà l’estat de les negociacions per la reforma de la PAC. Més informació aquí.